Pracownia innowacji

Oferta


Konsultacje

Zakres:
 • Analiza potrzeb zleceniodawcy,
 • Zaproponowanie rozwiązania,
 • 3 godz. konsultacji.

Adresaci – osoby/organizacje, które:
 • Chcą się dowiedzieć, czy dzięki projektowaniu usług mogą coś zmienić, rozwinąć swój pomysł lub ofertę,
 • Potrzebują, aby osoba z zewnątrz spojrzała na ich usługi i doradziła, co można udoskonalić?,
 • Pragną skonsultować swój pomysł na usługę bądź projekt działania lub innowacji,
 • Wymagają pomocy w opracowaniu metody badań potrzeb użytkowników swoich usług.

cena: 300 zł (za 3-godzinne konsultacje)

rezerwuj teraz

Warsztaty „badanie potrzeb użytkowników”

Zakres:
 • Wyjaśnienie dlaczego badanie potrzeb klientów jest ważne i w czym może pomóc,
 • Przedstawienie metod badania potrzeb, tj. Service Safari (usługa z punktu widzenia klienta), User Journey Map (mapa podróży użytkownika), User shadowing (cień użytkownika), User Diary (dzienniczek użytkownika), wywiady kontekstowe, spacery badawcze itp.,
 • Przećwiczenie wybranych metod dostosowanych do profilu działania zamawiającego.

Adresaci – osoby/organizacje, które:
 • Chcą otrzymać informacje zwrotne od użytkowników swoich usług,
 • Przymierzają się do otworzenia własnego biznesu,
 • Potrzebują projektować lepsze usługi i produkty.

cena: 500 zł (za 3-godzinny warsztat)

rezerwuj teraz

Warsztaty „innowacje społeczne”

Zakres:
 • Definicje i przykłady innowacji społecznych,
 • Finansowanie innowacji społecznych (fundusze europejskie, konkursy oraz inne sposoby finansowania),
 • Etapy projektowania innowacji społecznych,
 • Podawane przykłady są dostosowane do obszaru działalności zamawiającego.

Adresaci – osoby/organizacje, które:
 • Osoby zainteresowane projektowaniem innowacji społecznych,
 • Organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej szukające pomysłów na nowe usługi dla swoich odbiorców,
 • Instytucje pomocy społecznej, które szukają nowych rozwiązań dla istniejących od dawna problemów,
 • Instytucje rynku pracy poszukujące rozwiązań w obszarze/dziedzinie zatrudnienia osób oddalonych od rynku pracy,
 • Jednostki administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego, które chcą wprowadzić usprawnienia usług dla obywateli,
 • Szkoły i placówki systemu oświaty oraz uczelnie, które chcą wdrażać model nowoczesnej edukacji, opartej na potrzebach ucznia/studenta,
 • Przedsiębiorstw chcących stosować odpowiedzialność społeczną.

cena: 400 zł (za 4-godzinny warsztat)

rezerwuj teraz

Badania potrzeb

Zakres:
 • Ustalanie na czym polega problem, określenie mapy kontekstu, mapy użytkowników,
 • Ustalenie metod badawczych
 • Ustalenie grupy badanych
 • Przeprowadzenie badań
 • Sporządzenie krótkiego treściwego raportu.

Adresaci – osoby/organizacje, które:
 • Chcą poznać prawdziwe potrzeby klientów/użytkowników
 • Potrzebują znaleźć pomysły na nowe produkty oraz usługi rozwiązujące problemy ich klientów i użytkowników.

cena: min. 1000 zł

rezerwuj teraz


info

Usługi dodatkowe

(wyceniane indywidualnie)
 • Prowadzenie procesu projektowania usługi lub innowacji od etapu badania potrzeb użytkowników do etapu wdrażania,
 • Pisanie projektów i biznesplanów do złożenia w urzędach oraz na konkursy,
 • Szkolenia i konsultacje dot. projektowania usług i innowacji społecznych (np. szkolenia dla branży IT z zakresu problemów i potrzeb społecznych),
 • Ewaluacja projektów wdrażanych zmian,
 • Uczestnictwo w zespołach interdyscyplinarnych projektujących usługi i rozwiązania innowacyjne,
 • Pomoc w nawiązywaniu współpracy z partnerami z innych sektorów lub branż.
info
Uwaga! Podano ceny netto. Warsztaty prowadzone są na terenie Trójmiasta w siedzibie zamawiającego. Maksymalna liczba uczestników wynosi 15 osób. Dla firm i instytucji spoza Trójmiasta doliczane są koszty dojazdu. Każda usługa indywidualna jest dokładnie wyceniana na podstawie oczekiwań zleceniodawcy i wybranej metody badań potrzeb użytkowników. Dla usług wycenionych powyżej 2.000 zł wymagana jest zaliczka w wysokości 25%.

więcej
 • Dowiedz się, jakie wsparcie mogę zaoferować, aby rozwinąć usługi w Twojej firmie lub instytucji.

 • Sprawdź dokładnie, czy jestem w stanie sprostać Twoim oczekiwaniom w zakresie usług?

 • Opisz, czego potrzebujesz? Przygotuję indywidualną ofertę, odpowiadającą na Twoje potrzeby.