Pracownia innowacji

metody


Człowiek jako odbiorca usług

W centrum usług znajduje się człowiek. Każdy człowiek ma inne potrzeby oraz problemy. Dobrze zaprojektowana usługa zaspokaja ludzkie potrzeby i rozwiązuje pojawiające się problemy.

Poniżej znajduje się opis realnej sytuacji, jak przytrafiła się naszemu klientowi. Pokazujemy tutaj: kolejne etapy wspólnego szukania rozwiązania; co odkryliśmy w wyniku badań w terenie i jak wdrożyliśmy nowy pomysł.

Problem

Problem

Wyzwanie do rozwiązania

Firma organizuje różne zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym, które rodzice powierzają im pod opiekę. Mimo wprowadzania kolejnych pomysłów na gry oraz zabawy dla dzieci, organizator zajęć niestety ma coraz mniej klientów. Nastąpił spadek obrotów, rosną koszty. Nie wiadomo, co robić dalej?


Testowanie

Wdrożenie

Nowe rozwiązanie

Zajęcia sprawdzające skuteczność nowego rozwiązania są strzałem w dziesiątkę! Firma zyskała znacznie więcej zadowolonych klientów. Rodzicom odpadł problem organizowania zajęć. Dzieci są szczęśliwe, ponieważ mogą spędzić aktywnie czas z rodzicami na wspólnej zabawie.


Badanie

Badanie potrzeb

Obserwacja

Pracownia Innowacji przeprowadziła badania zarówno z dziećmi, jak i ich rodzicami. Sprawdziliśmy, jakie są potrzeby małych i dużych klientów. Kto i w jakim celu przychodzi na zajęcia? Na tym etapie nie można stawiać sztywnych założeń.


Prototypowanie

Prototypowanie

Testowanie

Przeprowadziliśmy zajęcia próbne, na których dzieci bawiły się ze swoimi rodzicami.


Definiowanie

Definiowanie

Mapa kontekstu

Okazało się, że rodzice chcą przekazać dzieci komuś pod opiekę, ponieważ nie zawsze sami potrafią zorganizować im czas oraz je pilnować. Dzieci zaś chcą bawić się z rodzicami, spędzać z nimi czas.


Tworzenie

Tworzenie

Szukanie nowego rozwiązania

Wymyśliliśmy wspólnie (organizator, Pracownia Innowacji, dzieci, rodzice), że najlepszym rozwiązaniem godzącym interesy obu grup będzie organizacja wspólnych, interesujących zajęć dla dzieci i rodziców.


Odpowiedni specjaliści do każdego zadania

Więcej ludzi marnuje czas i energię roztrząsając problemy,
niż rzeczywiście próbując je rozwiązać.

Henry Ford

Każdy projekt to zupełnie nowe wyzwanie. Wymaga utworzenia zespołu specjalistów o odpowiednich kompetencjach, adekwatnych do specyfiki danej branży. Podstawowy skład takiej grupy projektowej tworzą wspólnie lider, zleceniodawca oraz użytkownicy usług.

Jeśli zaistnieje taka potrzeba to do zespołu zapraszani są specjaliści konkretnych dziedzin, np. graficy, programiści, ekonomiści, analitycy, marketingowcy, fotografowie, trenerzy. Moim zadaniem jest zlecanie, koordynowanie i nadzór nad zleconymi pracami.

Poznaj wybranych specjalistów, którzy są gotowi do pracy przy projektowaniu usług dla Twojej firmy czy instytucji.

Kto potrzebuje projektowania usług?

Pracownia Innowacji kieruje ofertę do przede wszystkim do organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, instytucji publicznych, małych i średnich przedsiębiorstw, start-upów, instytucji edukacyjnych.

Naszą specjalizacją są usługi społeczne, związane z opieką, wychowaniem, pomocą, rekreacją, turystyką, edukacją, kulturą, odpoczynkiem, komunikacją społeczną, przestrzenią publiczną itp.
 

Dzięki Pracowni Innowacji:

  • Rozwiniesz oraz podwyższysz jakość świadczonych usług,
  • Lepiej dostosujesz usługi do potrzeb Twoich klientów,
  • Zaprojektujesz i wprowadzisz innowację społeczną,
  • Wdrożysz innowacyjne zmiany w Twojej organizacji,
  • Przygotujesz się do pozyskania środków z funduszy europejskich na projekty dotyczące innowacji społecznych.

Jeśli nie wiesz, czy możemy pomóc w zaprojektowaniu usług w Twojej firmie albo instytucji, to skontaktuj się z nami!