Pracownia innowacji

Doświadczenie


Najnowsze realizacje

  Fundacja Fundusz Współpracy – Prowadzenie cyklu szkoleń dla innowatorów społecznych w ramach projektu "Social (i)Makers"

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku – Wsparcie procesu projektowego - tworzenie modelu obligacji społecznych oraz nowej usługi dla osób z zadłużeniem czynszowym w ramach projektu "Zadłużeni w obligacjach"

  Urząd Miejski w Gdańsku – Prowadzenie procesu projektowania innowacyjnego projektu "GdańskSolidarityHUB"

  Urząd Miejski w Gdańsku/Fundacja NOVA – Prowadzenie procesu projektowania systemu aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Gdańska i opracowanie dwóch wniosków o dofinansowanie projektu ze środków europejskich

  Uniwersytet Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – Prowadzenie warsztatów na studiach podyplomowych dot. Customer Journey Map

  Caritas Gdańsk – Opracowanie raportu dot. potrzeb osób młodych nie pracujących, nie uczących się; przeprowadzenie warsztatu dla instytucji rynku pracy i pomocy społecznej - tworzenie person i określenie potrzeb osób młodych bezrobotnych

  POLISHOPA – Poprowadzenie wykładu "Innowacje to nie aplikacje"

  Clipster – Badanie potrzeb potencjalnych oraz obecnych klientów (warsztaty)

  Moa Design – Konsultacje dot. potrzeb klientów korzystających z usługi projektowania wnętrz

  Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości w Gdańsku – Badanie potrzeb potencjalnych oraz obecnych klientów (warsztaty)

  Spółdzielnia Socjalna Kooperacja – Projektowanie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorczości społecznej, opracowanie wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych i europejskich

  Pomorski Park Naukowo-Technologiczny – Gdynia Design Days – Jak połączyć biznes z wartościami społecznymi (warsztaty)

  Product Camp – Wykorzystanie fotografii w badaniach potrzeb użytkowników (warsztaty)

  Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne – Projektowanie kursu e-learningowego, Design Thinking a ewaluacja (warsztaty)

  Forum Mentorów AHA Effect – Projektowanie programu mentorskiego dla organizacji pozarządowych, opracowanie wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych

  Dojrzewalnia.pl – Festiwal Progessteron – „Przetestuj swój pomysł na biznes – badania potrzeb klientów” (warsztaty/konsultacje dla kobiet)

  Politechnika Gdańska i Olivia Business Centre (O4) – Design Thinking Week: łączenie naukowców z biznesmenami z wykorzystaniem metodyki Design Thinking (warsztaty)

  Politechnika Gdańska (Wydział Zarządzania) – „Co zrobić z młodymi bezrobotnymi. Design Thinking na pomoc” w ramach Dnia Przedsiębiorczości i Ekonomii Społecznej (warsztat dla studentów)

  Politechnika Gdańska i Olivia Business Centre (O4) – „Pierwsze kroki w biznesie – jak poznać, czego potrzebują klienci – przy użyciu metody Design Thinking” w ramach Światowych Dni Przedsiębiorczości (warsztat)

Klienci, dla których pracowałam:

Instytucje publiczne

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,

  Instytut Rozwoju Służb Społecznych,

  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer M. St. Warszawy,

  Kancelaria Polskiej Akademii Nauk,

  Urząd Statystyczny w Warszawie,

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,

  Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich,

  Centrum Projektów Europejskich – Krajowy Ośrodek EFS,

  Europejskie Centrum Solidarności,

  Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej,

  Uniwersytet Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej,

  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy,

  Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,

  Urząd Miejski w Gdańsku,

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Organizacje pozarządowe

  Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności,

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji,

  Fundacja Fundusz Współpracy,

  Fundacja Instytut Spraw Publicznych,

  Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych,

  Fundacja im. Stefana Batorego,

  Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw,

  Fundacja na Rzecz Transportowych Usług Specjalistycznych Dla Niepełnosprawnych,

  Młodzieżowa Agencja Pracy, Fundacja „Bez Względu na Niepogodę”,

  Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL,

  Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta, Koło Gdańskie,

  Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych,

  Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne,

  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne,

  Fundacja dla Was,

  Spółdzielnia Socjalna „Kooperacja”.

Firmy prywatne

  PBS Sp. z o.o.

  PwC Advisory

  Ośrodek Ewaluacji

  ARS-C Ewaluacje

  Coface Intercredit, Warszawa

  Agrotec Polska SA, Warszawa

  WYG International Polska

  InnoBaltica Gdańsk

Rekomendacje


Warsztat „Design Thinking a ewaluacja” przeprowadzony przez Agnieszkę na I Kongresie Ewaluacji był bardzo dobrze oceniony przez uczestników. PTE dzięki przeprowadzonym na warsztacie ćwiczeniom wie, jak usprawnić organizację Kongresu w przyszłym roku. Agnieszka połączyła przekazanie wiedzy ze zbadaniem potrzeb naszych użytkowników.

Weronika Felcis, prezes, Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne

Uważam, że forma tego spotkania była świetnym sposobem na sprawdzenie swojego pomysłu, ale również na utwierdzeniu się w przekonaniu, że idziemy dobrą drogą. Dodatkowo dostałam kilka fajnych wskazówek, jak mój pomysł dopracować i na co zwrócić uwagę. Dziękuję Agnieszko za podzielenie się z nami wiedzą oraz fachowe poprowadzenie warsztatów.

Monika Wyderka-Chodak, uczestniczka warsztatu „Przetestuj swój pomysł na biznes”

Warsztat był bardzo potrzebny, choćby dla takich ludzi jak ja, którzy w głowie mają już pomysł i obawy przed postawieniem kolejnego kroku w kierunku realizacji ich stopują. W ogóle na rynku nie spotkałam się z czymś podobnym! To wypuszczenie takiej wersji beta naszego biznesu i przetestowanie jej na prawdziwych potencjalnych klientach!

Jola Szostak-Marciniak, uczestniczka warsztatu „Przetestuj swój pomysł na biznes”

Świetny, inspirujący warsztat. Od teraz pojęcie Design Thinking nabrało dla mnie bardziej praktycznego wymiaru. Gorąco polecam!

Kornelia Bargielska, uczestniczka warsztatu „Przetestuj swój pomysł na biznes”

Przeprowadzony przez Panią Agnieszkę warsztat o badaniach potrzeb bardzo się podobał uczestnikom. Praktyczne ćwiczenia pokazały im jak w prosty sposób dowiedzieć się czego oczekują klienci.

Kamil Tandek, Manager, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Gdańsk

Pani Agnieszka wykazuje się dużym doświadczeniem i kompetencjami w zakresie opracowywania projektów. Nie bez znaczenia jest jej obszerna wiedza merytoryczna w zakresie innowacji społecznych oraz kreatywność w podejściu do podejmowanego zagadnienia.

Joanna Woźniczka, Prezes Spółdzielni Socjalnej „Kooperacja”

Współpraca z Panią Agnieszką układała się bardzo dobrze, a zlecenie zostało wykonane w terminie. Ekspertyza została sporządzona starannie i wyczerpująco.

Grażyna Gnatowska, Wiceprezes Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

Pani Agnieszka Skowrońska wykazała się dużym profesjonalizmem w przeprowadzeniu oceny powierzonego wniosku oraz szeroką wiedzą w zakresie specyfiki i funkcjonowania sektora pozarządowego.

Małgorzata Wierzbicka, Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa

Byłoby dla nas radością, aby nasza współpraca przybrała w przyszłości stałą, równie atrakcyjną formę. Każda instytucja kultury byłaby dumna z takich współpracowników.

Basil Kerski, Dyrektor, Europejskie Centrum Solidarności

Agnieszka ma dużo pomysłów na usprawnienie organizacji pracy nie tylko w mojej firmie.

Kamil Skowroński, mąż, współwłaściciel 3CTElectronics

Lubię się bawić z moją mamą. Ma fajne pomysły.

Tymoteusz Skowroński, syn