Pracownia innowacji

Znalezione artykuły z kategorii: Metody projektowania usług społecznych

Agnieszka Skowrońska
8.06.2015

Pierwszym etapem projektowania usług jest zebranie informacji o potrzebach osób, które będą korzystały z naszych usług lub o problemach, które chcemy rozwiązać dzięki tej usłudze. Metod (...)

Agnieszka Skowrońska
18.12.2014

Często wymienianą metodą w projektowaniu usług czy innowacji jest „Mapa podróży użytkownika” (User Journey Mapping). Polega ona na zobrazowaniu drogi jaką pokonuje osoba, która chce (...)

Agnieszka Skowrońska
18.12.2014

Najpopularniejszą i najbardziej znaną metodą prowadzenia wywiadów jest pogłębiony wywiad indywidualny (in depth interview) lub wywiad grupowy. Polegają one na rozmowie według określonego (...)

Agnieszka Skowrońska
18.12.2014

Użytkownicy sami w różny sposób mogą zbierać informacje o danej czynności czy usłudze. Dzienniczek użytkownika (User Diary) jest formą zapisu spostrzeżeń przez samych użytkowników w (...)