Pracownia innowacji

Baza wiedzy


Wywiadowanie jako metoda zbierania informacji – o metodach badań w projektowaniu usług (część 3.)

Najpopularniejszą i najbardziej znaną metodą prowadzenia wywiadów jest pogłębiony wywiad indywidualny (in depth interview) lub wywiad grupowy. Polegają one na rozmowie według określonego scenariusza z jedną osobą lub grupą osób.

Na przykład podczas wywiadu robionego z rodziną podczas korzystania przez nich z placu zabaw można się dowiedzieć czy ustawione na nim obiekty są dostosowane do możliwości i wieku dzieci, zapewniają bezpieczną zabawę oraz czy rodzice mają możliwość bawić się razem z dziećmi.

Innym rodzajem wywiadu jest wywiad kontekstowy, czyli prowadzony w miejscu i czasie związanym z tematem rozmowy. Taki wywiad może być przeprowadzony w domu użytkownika podczas wykonywania codziennych czynności, np. robienia prania, gotowania obiadu. Osoba udzielająca wywiadu opowiada co robi i dlaczego tak robi, co jej ułatwia, a co utrudnia wykonywanie czynności.

Połączenie wywiadu z obserwacją daje możliwość dogłębnego poznania zagadnienia. Np. podczas wywiadu robionego z rodziną podczas korzystania przez nich z placu zabaw można się dowiedzieć ustawione na nim obiekty są dostosowane do możliwości i wieku dzieci, zapewniają bezpieczną zabawę oraz czy rodzice mają możliwość bawić się razem z dziećmi. Na podstawie takiego wywiadu można zaplanować inne rodzaje zabaw lub obiektów, które mogłyby się znaleźć na tym konkretnym lub innych placach zabaw.

Spacery badawcze są rodzajem wywiadu kontekstowego. Polegają one również na prowadzeniu rozmowy podczas wykonywania jakiejś czynności, z tym, że czynność ta polega na przemieszczaniu się. Przykładem takiego spaceru może być podróż komunikacją miejską osoby, która ma trudności z poruszaniem się (np. porusza się na wózku, jest osobą niewidomą lub starszą). Inny przykład to spacer po mieście z rodzicem, który pcha wózek, a starsze dziecko idzie obok lub jedzie na rowerku. Spacery takie pozwalają dostrzec to, co wcześniej było oczywiste tylko dla użytkowników (spacerowiczów). Ważne jest to, że często użytkownicy nie powiedzieliby o swoich spostrzeżeniach, gdyby wywiad był przeprowadzony w innym miejscu (np. w biurze, w domu). Wartością tej metody jest opowiadanie podczas używania danego przedmiotu, korzystania z usługi.

Jeszcze innym rodzajem wywiadu jest wywiad fotograficzny. Wywiad taki może być przeprowadzany na dwa sposoby. Może odbywać się na podstawie zdjęć zrobionych wcześniej, dawno temu. Taki wywiad może dotyczyć sposobu spędzania wolnego czasu, rodzinnego świętowania. Na jego podstawie można prowadzić rozmowę na temat tego jak pewne czynności wykonywało się kiedyś, a jak robi się je teraz. Inny sposób przeprowadzenia wywiadu fotograficznego to zadanie tematu do robienia zdjęć, a następnie rozmawianie o tym dlaczego zrobiono takie zdjęcie i co ono przedstawia. Przykładowym tematem do tego rodzaju wywiadu fotograficznego może być sfotografowanie usług, z których chętnie korzysta lub, z których nie lubi korzystać.

Użycie zdjęć podczas wywiadu ułatwia nawiązanie kontaktu z rozmówcą. Ta metoda jest szczególnie polecana do rozmów z dziećmi.

Autor: Agnieszka Skowrońska | | 18.12.2014

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Share on Google+0