Pracownia innowacji

Baza wiedzy


Trzy przykazania dla firm i organizacji, które chcą być innowacyjne

Moda na innowacje już trwa. Jest ona bardziej zauważalna na Zachodzie i to w branżach związanych z nowymi technologiami, ale wkrótce dotrze do wszystkich branż i sektorów. Co zatem zrobić, aby nasza firma lub organizacja była innowacyjna, czyli świadczyła innowacyjne usługi lub produkowała nowatorskie produkty?

Po pierwsze należy szukać innowacji przełomowych. Nie można skupiać się i „tracić” czasu i energii na niewielkich usprawnieniach istniejących już produktów czy usług. Jeśli chcemy wyprzedzać czas, nie możemy robić małych kroczków, tylko wielki skok.
Po drugie trzeba być przygotowanym na zmianę metody zarządzania organizacją czy firmą. Innowacja nie lubi sztywnych i sformalizowanych ram. Lubi za to elastyczność i różnorodność. Zaproszenie socjologa do współpracy przy projektach IT nie powinno więc nikogo dziwić. Dlatego zmienić trzeba strukturę organizacyjną firmy, np. wyodrębnić odrębny dział do prowadzenia projektów innowacyjnych. W firmach na tzw. „Zachodzie” przybiera na sile trend polegający na tworzeniu korporacyjnych inkubatorów, akceleratorów i funduszy inwestycyjnych.
Po trzecie nieuchronne jest zwracanie uwagi na potrzeby obecnych i przyszłych klientów. Firmy, które prowadzą w tym obszarze szeroko zakrojone prace badawczo-rozwojowe, osiągają największe zyski. Tylko ludzie, którzy korzystają z określonych produktów i usług wiedzą, jakie potrzeby są niezaspokojone. A zaspokajanie potrzeb (a nie ich kreowanie) jest według mnie najtrwalszym czynnikiem dobrych opinii o organizacji i zysków dla firm.

Artykuł zainspirowany analizą raportów o innowacyjności firm (McKinsey „The Eight Essentials of innovation performance”, 2013; BCG „The Most Innovative Companies 2014” i Strategy& („Global Innovation 1000 – Proven Paths to Innovation Success”, 2014) opisanych przez Pawła Bochniarza w artykule pt. “Jak zmienić firmę w czempiona innowacji?” nawww.innpoland.pl

Autor: Agnieszka Skowrońska | | 22.02.2015

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Share on Google+0