Pracownia innowacji

Baza wiedzy


Jakie problemy społeczne wymagają rozwiązania poprzez innowacyjne podejście? (cz. 2)

Bezrobocie, bezdomność i niepełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym to pierwsze trzy problemy, które opisałam jako wymagające innowacyjnych rozwiązań (w części 1.). Tym razem chcę się przyjrzeć kolejnym trzem problemom, które mają wpływ na jakość życia ludzi.

Uzależnienia

Fala zatruć dopalaczami co jakiś czas przypomina o problemie uzależnień i używania środków odurzających. Osoby produkujące różnego rodzaju środki psychoaktywne wykazują bardzo duży stopień kreatywności zarówno w doborze poszczególnych substancji, znajdowania sposobów ich dystrybucji, a także znajdowania luk w prawie. Dlatego ciągle się mówi, że są o kilka kroków przed systemem prawnym, przed policją i innymi służbami publicznymi. Jak społeczeństwo nie radzimy sobie również z innymi uzależnieniami tj. od narkotyków, alkoholu, nikotyny, internetu, gier, zakupów, czy coraz powszechniejszym uzależnieniu od używania telefonu. Główne przyczyny wpadania w uzależnienie to: chęć zaspokojenia najważniejszych potrzeb psychologicznych (np. miłości, akceptacji, uznania, przynależności) oraz nieradzenie sobie z przeżywanymi trudnościami życiowymi (redukcja lęku i frustracji). Obecnie dużo wysiłku jest wkładane w redukcję szkód spowodowanych uzależnieniami (leczenie, terapie, karanie osób posiadających nielegalne środki psychoaktywne), mniejszy nacisk kładziony jest na profilaktykę. W tym zakresie można wyróżnić spot “TAKI Z CIEBIE MOCARZ” zrealizowany został przez wolontariuszy programu “Profilaktyka a Ty” w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych “Dopalacze kradną życie”. Kampania połączona jest z akcją viralową na facebook-u PaT Life’s Challenge (#PaTlifeschallenge). Wartościowe jest to, że kampania jest przygotowana przez młodych ludzi, co zwiększa prawdopodobieństwo jej dotarcia do młodzieży.

Choroby cywilizacyjne

Postęp cywilizacyjny powoduje, że z jednej strony mamy coraz bardziej zaawansowane metody leczenia, a z drugiej coraz więcej ludzi choruje na takie choroby jak cukrzyca, nadciśnienie, nowotwory. Bezpośrednie przyczyny tych chorób to siedzący tryb życia, ograniczenie wysiłku fizycznego, dieta bogata w produkty wysokotłuszczowe i zawierająca zbyt dużą ilość cukrów, palenie tytoniu oraz stres. Pośrednie przyczyny to wynalezienie i zastosowanie technologii do przetwarzania żywności oraz robotyzacja codziennych czynności (tj. używanie samochodów, autobusów, innych maszyn, które ograniczają potrzebę wysiłku fizycznego). Aby minimalizować problemy związane z chorobami cywilizacyjnymi można projektować takie produkty, które promują aktywność fizyczną lub jedzenie, które nie zawiera dużej ilości cukrów, tłuszczu czy soli. Ciekawym pomysłem byłoby umieszczanie ekranów z systemami kinect na placach zabaw, aby „zmusić” dzieci do ruchu na świeżym powietrzu. Innowacyjne rozwiązania mogą również pomagać w rozpoznawaniu chorób. Takim rozwiązaniem jest WizeMirror – lustro z systemem czujników i skanerem 3D, wykrywające zmiany chorobowe na ludzkiej twarzy. Projekt będzie dofinansowany z Horizon2020 a inteligentne lustro znajdzie się na początku w szpitalach.

Zanieczyszczenie środowiska

Zanieczyszczenie środowiska to również jedna z przyczyn chorób cywilizacyjnych, ale również przyczyna zmian klimatycznych. Zanieczyszczamy powietrze, wody, glebę, krajobraz. Stopniowo wprowadzane są nowoczesne technologie ograniczające przedostawanie się pyłu do atmosfery, oczyszczalnie ścieków. Ale to ciągle za mało. Dlatego rozwiązania biznesowe oparte na idei ekonomii współdzielenia (np. używanie jednego samochodu przez kilku właścicieli), wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł ciągle są w fazie rozwoju i w tej dziedzinie można jeszcze wiele wymyślić. Również opieranie biznesu na przetwarzaniu odpadów (recykling czy upcykling) ma duże szanse powodzenia. Pomysłów na przetwarzanie „śmieci” jest już wiele, np. robienie wykładzin z nylonowych sieci wyłowionych z oceanów (NetWorks), mebli z nieużywanego papieru i tektury, czy innych przedmiotów użytkowych z rzeczy już nieużywanych. Ale pole do wykorzystywania odpadów jest jeszcze duże. Np. w Pekinie stanęły pierwsze automaty, w których bilet można kupić za plastikowe butelki PET.
Wymienione tu problemy dotykają każdego z nas. Dlatego z jednej strony obawiamy się ich, a z drugiej strony są one przestrzenią do tworzenia innowacyjnych idei i rozwiązań zarówno w sferze publicznej jak i biznesowej.

Tekst opublikowany na www.innpoland.pl

Autor: Agnieszka Skowrońska | | 29.07.2015

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Share on Google+0
Jakie problemy społeczne wymagają rozwiązania poprzez innowacyjne podejście? (cz. 1)
Jak zachęcać biznes do współpracy z uczelniami i tworzenia innowacyjnych usług i produktów – przykład Uniwersytetu Aalto
Jakie trendy wykorzystać w projektowaniu innowacji społecznych?
Trzy przykazania dla firm i organizacji, które chcą być innowacyjne