Pracownia innowacji

Baza wiedzy


Jak zachęcać biznes do współpracy z uczelniami i tworzenia innowacyjnych usług i produktów – przykład Uniwersytetu Aalto

W Polsce ciągle narzekamy na to, że studenci kończąc studia nie mogą znaleźć pracy, firmy nie mogą znaleźć kreatywnych pracowników, a wyniki badań prowadzonych przez naukowców nie są komercjalizowane. Jednym z rozwiązań tych problemów jest tworzenie miejsc, gdzie biznes, naukowcy i studenci mogą realizować wspólne przedsięwzięcia. Takie miejsca działają już od kliku lat za granicami naszego kraju, ale też powstają w Polsce (np. Shopa w Bydgoszczy). Przykładem miejsca współpracy i tworzenia wspólnych projektów biznesu ze studentami i badaczami jest Uniwersytet Aalto w Finlandii. Od kilkunastu lat wdraża innowacyjną formułę kształcenia przez praktykę, poszukiwania pracowników działaniu i badań prowadzonych dla konkretnych produktów i usług.

Design Factory

Design Factory (Fabryka Projektowania – tłumaczenie własne) przy Uniwersytecie Aalto powstała 15 lat temu. Powstała ona z połączenia trzech wydziałów: Sztuki i projektowania, Inżynierii oraz Zarządzania. Jest to kreatywna przestrzeń, gdzie powstają projekty na styku wiedzy, edukacji oraz innowacyjności i kreatywności. Cztery główne filary tej „Fabryki” to studenci, nauczyciele oraz przedsiębiorcy i badacze. Studenci i nauczyciele są stawiani przed wyzwaniami, które mogą podejmować w interdyscyplinarnym środowisku z dostępem do różnych materiałów, wyposażenia, przestrzeni oraz inspirujących osób. Przedsiębiorcy mogą w „Fabryce” poszukiwać nowych pomysłów oraz je rozwijać razem z nauczycielami, studentami i innymi firmami. W przestrzeniach umożliwiających kreatywną pracę można również prototypować pierwsze pomysły. Design Factory poprzez wspólne projekty studentów z przedsiębiorcami umożliwia poszukiwanie pracowników, czyli studentów, którzy najlepiej zaprezentują swoje umiejętności podczas takiej współpracy. Z kolei badacze mają tu dostęp do firm i ich użytkowników, z którymi mogą prowadzić badania.
Oferta Design Factory to przede wszystkim 3 tys. m2 różnorodnej przestrzeni, na której znajdują się pomieszczenia do pracy indywidualnej lub zespołowej, prowadzenia wykładów, warsztatów, organizowania konferencji, spotkań, ale również magazyny i strefę odpoczynku. Co ważne cała przestrzeń jest łatwa do re-aranżowania i modyfikowania pod konkretne cele. W związku z tym, że „Fabryka” jest nastawiona na prototypowanie i wcielanie różnych idei w życie oferuje również warsztat elektryczny i maszynownię, gdzie znajdują się podstawowe sprzęty do wykonywania pierwszych modeli produktów.
Od kilku lat tworzona jest sieć partnerska, do której należą podobnie działające instytucje. Są wśród nich instytucje powstałe jako efekt współpracy np. Aalto-Tongji Design Factory (w Szanghaju), Swinburne Design Factory (Australia), Duoc Design Factory (Chile), czy powstałe jako inspiracja działalnością „Fabryk Projektowania” np. The Sun Deck (inicjatywna studencka).

Service Factory

Aalto Service Factory miejscem współpracy badaczy, edukatorów oraz przedsiębiorców, skoncentrowaną na usługach. W projektach badawczych i edukacyjnych poszukiwane są rozwiązania dla rozwoju usług globalnych. Obszary badawcze są pokazane na rysunku poniżej.

obszary

Grupy studentów i naukowców koncentrują się na poszczególnych tematach badawczych, jednocześnie rozwiązując konkretny problem. Przykładowo w 2014 roku prowadzone były badania nad problemem parkowania w miastach. Projekt był prowadzony w partnerstwie studentów i naukowców z różnych wydziałów uniwersyteckich (m.in. Helsinki Institute for Information Technology, Computer Science and Engineering Department, Dept of Real Estate, Planning and Geoinformatics), z miastami (Tuusula, Helsinki, Esspo) oraz firmami. Jako efekt powstał prototyp aplikacji, który został przetestowany w warunkach rzeczywistych oraz powstał model biznesowy firmy.

Health Factory

Działająca od początku 2013 Health Factory skupia się na problemach zdrowotnych społeczeństwa. Jest ona przeznaczona głównie do wymyślania i testowania rozwiązań w obszarze zdrowia i dobrostanu. Dlatego współpracuje ze szpitalami i domami opieki.
Przykładem produktu wytworzonego w “Fabryce Zdrowia” jest krzesło do monitorowania stanu zdrowia “Terttu”. Jest to nowa metoda do mierzenia funkcji życiowych organizmu tj. waga, puls, ciśnienie krwi, saturacja. Krzesło powstało jako efekt badań z potencjalnymi użytkownikami (pacjentami szpitali, osobami starszymi) prowadzonymi w miejscu ich przebywania, czyli w warunkach, w których taki sprzęt będzie użytkowany.

Media Factory

Kolejna platforma współpracy różnych środowisk to Media Factory, która jest skoncentrowana na działalności związanej z upowszechnianiem, promocją, reklamą. Są tam prowadzone multidyscyplinarne projekty badawcze oraz edukacyjne, a także realizowane wydarzenia, tworzone przekazy audiowizualne. „Fabryka Mediów” to przestrzeń, narzędzia oraz coaching i finansowanie projektów związanych z mediami.
W „Fabryce mediów” można korzystać z różnych warsztatów pracy. W FabLab można samemu zrobić małe urządzenie elektroniczne potrzebne do projektu, wydrukować coś na drukarce 3D, wyciąć potrzebne elementy leserem. Tu znajdują się też niezbędne narzędzia i wyposażenie do tworzenia prototypów związanych z elektroniką. W Web Studio można zaprojektować swoją stronę i przetestować jej działanie na różnych platformach (tablety z różnymi systemami operacyjnymi, telefony itp.). AV production services to z kolei miejsce, gdzie można nagrać własny film, gdyż znajdują się tam wszystkie potrzebne sprzęty (kamery, statywy, mikrofony) oraz oprogramowanie do montażu nagrań. Jeszcze inny rodzaj pracy można wykonać w HapLab, gdyż to miejsce jest przeznaczone do tworzenia i testowania produktów wykorzystujących ekrany dotykowe. We wszystkich tych miejscach można skorzystać ze szkoleń, warsztatów oraz doradców. Jest ono otwarte nie tylko dla studentów, ale również dla przedsiębiorców, którzy chcą testować swoje pomysły.

Model kształcenia poprzez praktykę, multidyscyplinarność i współpracę różnych środowisk jest nowoczesnym modelem nie tylko nauczania, ale też pracy. Instytucje i firmy, które chcą wdrażać innowacyjne rozwiązania już wiedzą, że otwarcie na współpracę jest koniecznością.

Tekst opublikowany na www.innpoland.pl

Autor: Agnieszka Skowrońska | | 19.06.2015

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Share on Google+0